1949

29. jaanuar – NSV Liidu Ministrite Nõukogu andis välja salajase määruse „Nõukogudevastase elemendi“ küüditamise läbiviimise kohta Balti liiduvabariikides

25.–27. märts – Eestist viidi Siberisse teadaolevalt üle 20 000 inimese ehk 3% rahvastikust

9. mai – Eesti, Läti ja Leedu Rahvusnõukogud pöördusid ühise memorandumiga ÜRO poole, milles paluti uurida NSV Liidus korraldatud massiküüditamisi ja teisi okupeeritud riikides asetleidnud inimõiguste rikkumiste juhtumeid

17. detsember – Artur Mägi nimetati Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse õiguskantsleriks