1982

3. juuni – Pärnus, Paides, Raplas, Haapsalus ja Võrus levitati illegaalselt lendlehti, mis kutsusid üles nõudma demokraatlikke valimisi

„Eestlane. Seoses toiduainete puudusega ja jätkuva venestamisega ära mine valima neid, kes selle kõik meile on toonud. Nõua demokraatlikke valimisi Eestimaa Demokraatlik Liit “

Eestimaa Demokraatliku Noorsooliidu lendleht. – Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. 3. kd. kogud 14-19: 1982-1984. Stockholm, 1986, lk. 455.

14. juuni – USA president Ronald Reagan kuulutas 14. juuni Balti vabaduse päevaks. President kirjutas alla toetusavaldusele, milles kutsus Ühendriikide rahvast kinnitama oma usku ja lootust, et Läti, Leedu ja Eesti kodanikud ning kõik rahvad saavutavad kord rahumeelsete vahenditega enesemääramisõiguse