1983

4. jaanuar – julgeolekuorganite nõudel eksmatrikuleeriti grupp Tartu ülikooli üliõpilasi, kes olid 24. detsembril 1982 süüdanud mälestusküünlad ja seisnud auvalves Julius Kuperjanovi haual Raadi kalmistul

veebruar – Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis saatis Vabariigi 65. aastapäevale pühendatud läkituse eestlastele kogu maailmas

„Eesti Vabariigi 65. aastapäeval teame, et võitlus Eesti iseseisvuse taastamiseks kestab. See eesmärk on jagamatu ja meile kõigile ühine. Eesti Vabariigi Valitsus tänab Eesti esindusi, kõiki kaasmaalasi ja eesti organisatsioone, kes on aastakümnete jooksul pidanud võitlust meie ühise vaenlase vastu, ja kutsub üles jätkama seda tööd ja võitlust kuni on saavutatud meie ühine eesmärk ISESEISEV VABA EESTI RAHVAS OMAL VABAL KODUMAAL.“

Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas. – Tõotan ustavaks jääda. Tartu, 2004, lk. 318.

28. aprill – Eesti NSV Haridusministeeriumi kolleegium võttis vastu otsuse „Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu vene keele õpetamise ja õppimise tõhustamist puudutavate määruste elluviimisest eestikeelses üldhariduskoolis“

22. mai – Göteborgis toimus massimeeleavaldus ligi 9000 eestlase osavõtul, nõuti Baltimaadele vabadust

13.–16. detsember – Eesti NSV Ülemkohtus toimus kohtuprotess vabadusvõitlejate Heiki Ahoneni, Lagle Pareki ja Arvo Pesti üle. Lagle Parekit karistati 6-aastase vabadusekaotusega range režiimiga vangilaagris koos sellele järgneva kolmeks aastaks asumisele saatmisega. Heiki Ahoneni ja Arvo Pestit karistati 5-aastase vabadusekaotusega range režiimiga vangilaagris koos sellele järgneva kaheks aastaks asumisele saatmisega

22. detsember – tehnikateadlane, SKTB Desintegraator juht Johannes Hint mõisteti süüdi riigi ja ühiskonna vara süstemaatilises riisumises, altkäemaksu andmises, salakaubaveoga tegelemises. Talle mõisteti karistuseks 15 aastat vabadusekaotust.  Desintegraator tootis piimhappebakterite elutegevust ergutavat piimavalgu hüdrolüsaati AU-8, mis oli mõeldud kasutamiseks toidulisandina ja oli saavutanud populaarsuse imeravimina. Johanes Hint suri vanglas 5. septembril 1985. aastal