1992–2023

„Eesti on samaaegselt nii tervik kui osa. Tervik riigina, Eesti Vabariigina; ning osa, lahutamatu osa Euroopast ja maailmast. Iga osa, sõltumata tema mõõtmetest, mõjutab tervikut. Nii nagu iga Eestimaa elanik mõjutab Eesti riiki kui tervikut, nii mõjutab Eesti Euroopat ja kogu maailma kui tervikut. Rõhutan ikka ja jälle üksikisiku rolli terviku kujundamisel – tööka, ausa, stabiilse, demokraatliku, haritud, rõõmsameelse Eesti kujundamisel. Ja ainult pidevalt osaledes – vallas, maakonnas, riigis, Euroopas ja maailmas – suudame iseendiks jääda. “

Lennart Meri. Uusaastatervitus Eesti Televisioonis 31. detsembril 1997. – Riigimured. Tartu, 2001, lk. 556.