1998

Riigikogu VIII koosseis
11. märts 1995 – 13. märts 1999

 

16. jaanuar – Ameerika Ühendriikide president Bill Clinton, Eesti president Lennart Meri, Läti president Guntis Ulmanis ja Leedu president Algirdas Brazauskas allkirjastasid USA-Balti partnerlusharta

1. veebruar – jõustus Eesti ja Euroopa Liidu assotsiatsioonileping (Euroopa leping)

12. märts – Riigikogu juhatuse valimistel valiti Riigikogu esimeheks Toomas Savi ning aseesimeesteks Ants Käärma ja Tunne Kelam

18. märts – Riigikogu ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kuuenda lisaprotokolli, sellega kaotati Eestis surmanuhtlus

31. märts – Euroopa Liidu ja Eesti vahel avati liitumisläbirääkimised

„Pole tõepoolest kahtlust, et Eesti poliitilistel jõududel on enam-vähem selge arusaam Euroopa Liiduga liitumise vajalikkusest ja ka kasulikkusest. Küsimus on pigem selles, kuidas ja missugustel tingimustel liituda, mis meil sellega seoses muutub ja kas need muutused on kõik positiivsed. Me peame tähelepanelikult analüüsima ka Euroopa Liidu tänaseid probleeme. Vaatame, mida on nad ise nende probleemide lahendamiseks välja pakkunud, kas meie neid probleeme, kui nad meil veel tekkinud ei ole, kuidagi vältida ei saa.“

Siim Kallas. VIII Riigikogu VII istungjärk, 9. juuni 1998.

19. mai – Riigikogu nimetas riigikontrolöriks Juhan Partsi

19. juuni – Eestis viibis visiidil NATO peasekretär Javier Solana

10. november – Euroopa Liit alustas Eestiga sisulisi liitumisläbirääkimisi

17. november – Riigikogu muutis Riigikogu valimise seadust, kaotati valimisliidud

8. detsember – Riigikogu võttis vastu seaduseparanduse, mis andis lihtsustatud korras kodakondsuse mittekodanike lastele, kes olid sündinud taasiseseisvunud Eestis pärast 26. veebruari 1992