2017

Riigikogu XIII koosseis
24. märts 2015 – 29. märts 2019

 

8. veebruar – Riigikogu võttis vastu hädaolukorra seaduse, mis täpsustab riigi tegevust kriisireguleerimisel

14. veebruar – Riigikogu moodustas kaks probleemkomisjoni:  rahvastikukriisi lahendamiseks ja riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks

23. märts – Riigikogu juhatuse valimistel valiti Riigikogu esimeheks Eiki Nestor ning aseesimeesteks Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas

1. juuli – algas Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus, Eesti võttis eesistuja rolli üle Maltalt ja andis edasi Bulgaariale

9.–10. juuli – rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumine (COSAC)

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istung

Riigikogu fotoarhiiv

7.–9. september – parlamentidevaheline välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika konverents (CFSP/CSDP)

29. september – Euroopa Liidu Eesti eesistumise digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinnas (Tallinn Digital Summit)

Tallinn Digital Summit

eu2017.ee

23. oktoober – Riigikogu aseesimeeste valimisel osutusid valituks Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur

Riigikogu juhatus

Riigikogu fotoarhiiv

28. november – Riigikogus tähistati piduliku istungiga Eesti omariikluse tähtpäeva. 100 aastat tagasi kuulutas Eesti Maanõukogu end kõrgeima võimu kandjaks Eestis. Istungil anti üle Eestimaa Noorte Manifest

Eestimaa Noorte Manifest

Maapäeva pidulik koosolek koos Noorte Maapäevaga. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

„See, et probleemil pole lahendust, ei õigusta meid sellega mitte tegelema. Me peame iga päev küsima – ja kui mitte iga päev, siis kord kuus, kolme kuu tagant –, kas me teeme parima, mis on meie võimuses. Ja kui igaüks meist 101-st, pluss minister, pluss me kõik, saab öelda, et me oleme teinud oma parima inimese elu nimel, siis mitte midagi rohkemat meilt keegi nõuda ei saa.“

Igor Gräzin. XIII Riigikogu V istungjärk, 8. mai 2017.