2019

Riigikogu XIII koosseis
24. märts 2015 – 29. märts 2019

Riigikogu XIV koosseis
30. märts 2019 – 31. märts 2023

20. veebruar – Riigikogu võttis vastu kõrgharidusseaduse, millega korrastati Eesti kõrgkoolimaastikku ning võeti vastu ka nelja avalik-õigusliku ülikooli (Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia) institutsioonipõhised seadused, millega määrati nimetatud koolide vastutusalad ja uuendati juhtimisstruktuuri

„Mulle tundub, et selle seaduseelnõu kolm läbivat teemat on kõrghariduse paindlikkus, motiveeritud õppejõud ja lähtumine uut tüüpi üliõpilasest. Jah, maailm muutub. Kõrgkoolide maailmas on see viimasel 25 aastal tähendanud üliõpilaste, sh välistudengite arvu hüppelist kasvu, teatud kõikumist tasulise-tasuta kõrghariduse vahel, juba tükk aega tagasi üleminekut Bologna süsteemile jm. /---/ Enamik kõrgharidusseaduse eelnõuga tegelenud inimesi kinnitab üksmeelselt, et täna kolmandal lugemisel olev eelnõu teeb seaduseks saades kõrgharidusmaastikul paljud asjad selgemaks, paindlikumaks ja tänapäevasemaks.“

Toomas Jürgenstein. XIII Riigikogu IX istungjärk, 20. veebruar 2019.

Riigikogu võttis vastu raamatupidamise seaduse muutmise seaduse, millega muudeti avaliku sektoriga arveldamisel kohustuslikuks e-arve

21. veebruar – Riigikogu XIII koosseis pidas viimase istungi

„Väega austate Riigikogu aseesimiis! Väega austet kolleegi! Ma mõtli ka, et ma võisi siit kõnetoolist tetä täänpä üte kõne, sellepäräst et võigi juhtuda niiviisi, et ma siin illosit kõnesid inämb ei piä. A ma'i olõ iihkõnõlõjatega väega nõu tuuh, et kõik om halvastõ lännü. Väga paljo om häid asju tettü, väga paljo om noid asju, mis es jõuta är tetä. /---/ Aitümä teile, kolleegi, kes te olõtõ paljo mulle olnu eeskujust, kes rohkõmb, kes vähämb. Aitümä sullõ, majarahvas, kes pidi kõrda, kes mõsksõ aknid, kes pühksõ põrmandid, kes heitse siin vasarat, kes tet protokolle, kes avit kõnõdõga. Olgõ terve, eläge häste! Anna avvu! Aitümä!“

Inara Luigas. XIII Riigikogu IX istungjärk, 18. veebruar 2019.

Eesti Vabariigi aastapäeva lipuheiskamise tseremoonia, 24. veebruar. Foto: E. Peinar


Riigikogu fotoarhiiv

Riigikogu XIII koosseisu liikmeid (koos asendusliikmetega) oli 154, naisi 39 (25%), mehi 115 (75%). 154st 4 on kuulunud seitsmesse koosseisu, 2 kuude, 6 viide, 25 nelja, 25 kolme, 29 kahte ja 63 ühte koosseisu

XIII Riigikogu võttis nelja aasta jooksul vastu 588 akti, sh 423 seadust, 159 otsust ja 6 avaldust

Riigikogu XIII koosseisu täiskogu viimane istung, 21. veebruar. Foto: E. Peinar


Riigikogu fotoarhiiv

3. märts – toimusid Riigikogu XIV koosseisu valimised
887 420 hääleõiguslikust kodanikust käis valimas 565 040 kodanikku (63,7%). Keskmine Riigikokku pürginud kandidaat oli 49-aastane kõrgharidusega mees. Parlamenti kandideeris 353 naist

Eesti Reformierakond (34 kohta), Eesti Keskerakond (26), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (19), Isamaa Erakond (12), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10)

Riigikogu koduleht

4. aprill – Riigikogu XIV koosseisu avaistung. Riigikogu esimeheks valiti Henn Põlluaas, aseesimeesteks Helir-Valdor Seeder ja Siim Kallas

JUHATUS 

Riigikogu esimees: Henn Põlluaas kuni 18.03.2021 

Jüri Ratas 18.03.2021–30.03.2023 

I aseesimees: Helir-Valdor Seeder kuni 08.02.2021, 19.07.2022–30.03.2023 

Hanno Pevkur alates 08.02.2021–19.07.2022 

II aseesimees: Siim Kallas kuni 08.02.2021 

Helir-Valdor Seeder 08.02.2021–18.03.2021 

Martin Helme 18.03.2021–30.03.2023 

 

LIIKMED 

Jaak Aab (KESK),  09.04.1960
Volitused peatunud 24.04.2019–03.06.2022 
(riigihalduse minister 24.04.2019–25.11.2020, 26.01.2021–03.06.2022
haridus- ja teadusminister 25.11.202026.01.2021) 

Merry Aart (EKRE), 31.03.1953  

Arto Aas (REF), 09.06.1980 
Astus tagasi 20.05.2019 

Taavi Aas (KESK), 10.01.1966 
Volitused peatunud 24.04.2019–03.06.2022 (majandus- ja taristuminister) 

Annely Akkermann (REF), 05.10.1972 
Volitused peatunud alates 19.10.2022 (rahandusminister) 

Yoko Alender (REF), 13.06.1979  

Vladimir Arhipov (KESK), 26.09.1955
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Tiiu Aro (REF), 18.06.1952 
Asendusliige 06.03.2021–18.07.2022 

Vadim Belobrovtsev (KESK), 11.05.1978
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Riho Breivel (EKRE), 26.08.1952  

Dmitri Dmitrijev (KESK), 17.06.1982
Asendusliige alates 03.04.2019 

Ivi Eenmaa (REF), 02.06.1943
Asendusliige 27.01.2021–19.10.2022, alates 20.10.2022 

Enn Eesmaa (KESK), 07.06.1946  

Peeter Ernits (EKRE), 11.06.1953  

Urmas Espenberg (EKRE), 04.07.1961 
Asendusliige 25.04.2019–09.11.2020, 19.11.2020–26.01.2021 

Hele Everaus (REF), 05.01.1953
Asendusliige alates 03.04.2019 

Kalle Grünthal (EKRE), 24.02.1960
Asendusliige alates 12.06.2019 

Monika Haukanõmm (SDE), 22.05.1972
Asendusliige 31.03.2022, astus tagasi samal päeval 

Helle-Moonika Helme (EKRE), 08.07.1966  

Mart Helme (EKRE), 31.10.1949 
Volitused peatunud 24.04.2019–09.11.2020 (siseminister) 

Martin Helme (EKRE), 24.04.1976 
Volitused peatunud 24.04.2019–26.01.2021 (rahandusminister)
Riigikogu aseesimees alates 18.03.2021 

Heiki Hepner (I), 17.02.1966 
Asendusliige 25.04.2019–26.01.2021, alates 01.06.2021 

Kaido Höövelson (KESK), 05.11.1984
Asendusliige alates 03.04.2019   

Jüri Jaanson (REF), 14.10.1965  

Maria Jufereva-Skuratovski (KESK), 11.10.1979  

Jaak Juske (SDE), 12.12.1976
Asendusliige alates 13.06.2019 

Toomas Järveoja (REF), 23.04.1961
Asendusliige alates 27.01.2021 

Marek Jürgenson (KESK), 09.09.1977  

Toomas Jürgenstein (SDE), 23.07.1964
Asendusliige alates 19.07.2022 

Ruuben Kaalep (EKRE), 21.09.1993  

Tiit Kala (EKRE), 19.08.1954 
Asendusliige 26.04.2019–07.11.2020 

Raimond Kaljulaid, 27.01.1982  

Marina Kaljurand (SDE), 06.09.1962 
Volitused lõppenud 12.06.2019 (Euroopa Parlamendi liige) 

Kaja Kallas (REF), 18.06.1977 
Volitused peatunud alates 26.01.2021 (peaminister) 

Siim Kallas (REF), 02.10.1948 
Riigikogu aseesimees 4.04.2019–8.02.2021 

Kalev Kallo (KESK), 06.12.1948 – 30.05.2024
Volitused lõppenud 30.11.2020 

Sulev Kannimäe (REF), 16.06.1955
Asendusliige alates 28.01.2021 

Jaanus Karilaid (KESK), 01.02.1977  

Uno Kaskpeit (EKRE), 08.06.1957  

Erkki Keldo (REF), 07.11.1990
Asendusliige alates 03.04.2019 

Liina Kersna (REF), 03.04.1980 
Volitused peatunud 26.01.2021–18.07.2022 (haridus- ja teadusminister) 

Johannes Kert (REF), 03.12.1959 – 04.03.202

Siim Valmar Kiisler, 06.11.1965
Asendusliige 04.06.2019–26.01.2021, alates 19.07.2022 

Kert Kingo (EKRE), 05.03.1968 
Volitused peatunud 16.05.2019–25.10.2019 (väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister) 

Signe Kivi (REF), 24.02.1957  

Toomas Kivimägi (REF), 16.02.1963  

Urmas Klaas (REF), 17.03.1971
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Aivar Kokk (I), 15.04.1960  

Rene Kokk (EKRE), 04.03.1980 
Volitused peatunud 24.04.2019–07.11.2020 (keskkonnaminister) 

Mihhail Korb (KESK), 03.08.1980  

Andrei Korobeinik (KESK), 05.11.1980 
Asendusliige 25.04.2019–21.11.2020; 26.11.2020–18.11.2021; 19.11.2021–03.06.2022 

Siret Kotka (KESK), 27.07.1986  

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, 21.09.1991
Asendusliige alates 03.04.2019 

Heiki Kranich (REF), 09.10.1961  

Igor Kravtšenko (KESK), 28.03.1973
Asendusliige alates 03.04.2019 

Eerik-Niiles Kross (REF), 08.09.1967  

Urmas Kruuse (REF), 14.07.1965 
Volitused peatunud alates 26.01.2021 (maaeluminister) 

Tarmo Kruusimäe (I),  09.04.1967  

Toomas Kruusimägi (REF), 08.11.1962 
Asendusliige alates 21.10.2022, astus tagasi samal päeval 

Leo Kunnas (EKRE), 14.11.1967  

Mihhail Kõlvart (KESK), 24.11.1977
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Kalvi Kõva (SDE), 16.11.1974  

Helmen Kütt (SDE), 28.07.1961  

Ants Laaneots (REF), 16.01.1948  

Kalle Laanet (REF), 25.09.1965 
Volitused peatunud 26.01.2021–18.07.2022 (kaitseminister) 

Lauri Laats (KESK), 22.04.1981
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Viktoria Ladõnskaja-Kubits (I), 20.07.1981  

Alar Laneman (EKRE), 06.05.1962 
Volitused peatunud 18.11.2020–26.01.2021 (siseminister) 

Maris Lauri (REF), 01.01.1966 
Volitused peatunud 26.01.2021–18.07.2022 (justiitsminister) 

Jürgen Ligi (REF), 16.07.1959  

Kerstin-Oudekki Loone (KESK), 05.02.1979
Asendusliige 25.04.2019–03.06.2022 

Mihhail Lotman (I), 02.09.1952
Asendusliige alates 03.04.2019 

Jüri Luik (I), 17.08.1966 
Volitused peatunud 24.04.2019–26.01.2021 (kaitseminister);
volitused lõppenud 31.05.2021 (Eesti alaline esindaja NATO juures)   

Tõnis Lukas (I), 05.06.1962
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Lauri Läänemets (SDE), 31.01.1983
Asendusliige alates 13.06.2019;
volitused peatunud alates 18.07.2022 (siseminister) 

Jaak Madison (EKRE), 22.04.1991
Volitused lõppenud 11.06.2019 (Euroopa Parlamendi liige)   

Natalia Malleus (KESK), 23.01.1954
Asendusliige alates 25.04.2019 

Andres Metsoja (I), 25.11.1978  

Kristen Michal (REF), 12.07.1975  

Marko Mihkelson (REF), 30.11.1969  

Sven Mikser (SDE), 08.11.1973 
Volitused lõppenud 12.06.2019 (Euroopa Parlamendi liige)   

Madis Milling (REF), 24.11.1970 – 03.02.2022

Aadu Must (KESK), 25.03.1951 – 20.07.2023 

Tõnis Mölder (KESK), 09.10.1989
Asendusliige alates 03.04.2019;
volitused peatunud 26.01.2021–18.11.2021 (keskkonnaminister) 

Mart Nutt (I), 21.03.1962 – 02.06.201

Eduard Odinets (SDE), 27.05.1976
Asendusliige alates 30.12.2020 

Jevgeni Ossinovski (SDE), 15.03.1986 
Astus tagasi 30.03.2022 

Anneli Ott (KESK), 02.05.1976 
Volitused peatunud 25.11.2020–25.01.2021 (riigihalduse minister), 26.01.2021–03.11.2021 (kultuuriminister) 

Ivari Padar (SDE), 12.03.1965  

Urmas Paet (REF), 20.04.1974
Volitused lõppesid seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019

Kalle Palling (REF), 27.02.1985 
Astus tagasi 29.09.2019 

Keit Pentus-Rosimannus (REF), 03.03.1976 
Volitused peatunud 26.01.2021–19.10.2022 (rahandusminister);
volitused lõppenud 20.10.2022 (Euroopa Kontrollikoja liige) 

Hanno Pevkur (REF), 02.04.1977 
Volitused peatunud alates 18.07.2022 (kaitseminister)
Riigikogu aseesimees 8.02.2021–18.07.2022 

Heljo Pikhof (SDE), 20.10.1958  

Õnne Pillak (REF), 23.02.1983
Asendusliige alates 27.01.2021 

Siim Pohlak (EKRE), 14.05.1985  

Anti Poolamets (EKRE), 22.02.1971  

Heidy Purga (REF), 18.03.1975  

Paul Puustusmaa (EKRE), 05.09.1964  

Henn Põlluaas (EKRE), 16.02.1960 
Riigikogu esimees 04.04.2019–18.03.2021 

Peeter Rahnel (KESK), 23.02.1957
Asendusliige 25.04.2019–03.06.2022 

Mati Raidma (REF), 07.04.1965
Asendusliige alates 27.01.2021 

Katri Raik (SDE), 26.10.1967 
Volitused lõppenud 29.12.2020 (Narva linnapea) 

Ülle Rajasalu (REF), 06.05.1953 
Asendusliige 04.02.–18.07.2022, alates 22.10.2022 

Reili Rand (SDE), 19.03.1991
Asendusliige alates 19.07.2022 

Valdo Randpere (REF), 04.02.1958  

Jüri Ratas (KESK), 02.07.1978 
Volitused peatunud 29.04.2019–26.01.2021 (peaminister)
Riigikogu esimees 18.03.2021–30.03.2023 

Urmas Reinsalu (I), 22.06.1975 
Volitused peatunud 24.04.2019–26.01.2021, alates 18.07.2022
(välisminister) 

Urmas Reitelmann (EKRE), 09.07.1958 

Martin Repinski, 06.08.1986 

Mailis Reps (KESK), 13.01.1975 
Volitused peatunud 24.04.2019–21.11.2020 (haridus- ja teadusminister) 

Signe Riisalo (REF), 08.10.1968
Asendusliige alates 21.05.2019,
volitused peatunud alates 26.01.2021 (sotsiaalkaitseminister) 

Kai Rimmel (EKRE), 23.11.1952 
Asendusliige 25.04.2019–26.01.2021 

Maido Ruusmann (REF), 27.06.1983
Asendusliige alates 27.01.2021, astus tagasi samal päeval 

Taavi Rõivas (REF), 26.09.1979 
Astus tagasi 15.12.2020 

Indrek Saar (SDE), 20.02.1973  

Üllar Saaremäe (I), 23.11.1969  

Kersti Sarapuu (KESK), 05.05.1954  

Erki Savisaar (KESK), 16.06.1978 
Asendusliige alates 03.04.2019, volitused peatunud 18.11.2021–03.06.2022 (keskkonnaminister) 

Helir-Valdor Seeder (I), 07.09.1964 
Riigikogu aseesimees 04.04.2019–18.03.2021, 19.07.2022–30.03.2023 

Andrus Seeme (REF), 08.11.1969  

Sven Sester (I), 14.07.1969  

Priit Sibul (I), 31.12.1977  

Riina Sikkut (SDE), 12.01.1983 
Volitused peatunud alates 18.07.2022 (majandus- ja taristuminister) 

Arno Sild (EKRE), 26.04.1947 
Asendusliige alates 25.04.2019, astus tagasi samal päeval 

Kadri Simson (KESK), 22.01.1977
Volitused lõppenud 12.09.2019 (Euroopa Komisjoni volinik) 

Imre Sooäär (KESK), 13.03.1969 
Asendusliige 01.12.2020–03.11.2021 

Mihhail Stalnuhhin, 15.09.1961  

Timo Suslov (REF), 02.07.1981
Asendusliige alates 27.01.2021 

Margit Sutrop (REF), 13.10.1963
Asendusliige 27.01.2021 

Andres Sutt (REF), 11.11.1967 
Volitused peatunud 26.01.2021–18.07.2022 (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister) 

Rein Suurkask (EKRE), 25.05.1968
Asendusliige 17.05.–25.10.2019 

Vladimir Svet (KESK), 11.03.1992
Volitused lõppenud seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Aivar Sõerd (REF), 22.11.1964  

Kristina Šmigun-Vähi (REF), 23.02.1977  

Marko Šorin (KESK), 09.06.1974
Asendusliige alates 13.09.2019 

Raivo Tamm (I), 15.07.1965  

Tarmo Tamm (KESK), 03.12.1953  

Rene Tammist (SDE), 05.07.1978
Asendusliige 01.–02.04.2022 

Urve Tiidus (REF), 06.06.1954  

Yana Toom (KESK), 15.10.1966
Volitused lõppenud seoses mandaadist loobumisega 03.04.2019 

Vilja Toomast (REF), 15.08.1962  

Marko Torm (REF), 02.03.1980
Asendusliige alates 16.12.2020 

Marika Tuus-Laul (KESK), 12.05.1951  

Jaak Valge (EKRE), 01.03.1955  

Viktor Vassiljev (KESK), 09.04.1953
Asendusliige alates 03.04.2019 

Aivar Viidik (REF), 09.04.1968 
Asendusliige 27.01.2021–18.07.2022 

Mart Võrklaev (REF), 30.05.1984
Asendusliige alates 30.09.2019 

 

 

Riigikogu juhatus. Foto: E. Peinar. 


Riigikogu fotoarhiiv

Riigikogu XIV koosseis

Riigikogu fotoarhiiv

„Ei ole mõtet keerutada, me seisame keeruliste aegade lävel. Nagu muide enamasti meie riigi ajaloo vältel. Meie asukoht maakaardil ja meie rahvaarv on paratamatult need tegurid, mis meie asjad enamasti igal ajal ikka keerulisena hoiavad. Eksida on kerge ja ühe Euroopa väikseima riigina ei ole meil lihtsalt mitte kunagi nii palju strateegilist sügavust, et olla kindel: eksimused ei too kaasa ohtu meie kestmajäämisele. Sellepärast peame olema siirad oma olukorrahinnangutes ja kõik koos ausalt otsima Eestile parimat tulevikku. Kõik koos, kõikide Eesti inimeste jaoks, kõikide eestlaste jaoks, kõikide teiste jaoks, kes ka Eestit kalliks peavad.“

Vabariigi President Kersti Kaljulaid. XIV Riigikogu I istungjärk, 4. aprill 2019.

Rändnäituse „Riigikogu 100“ avamine Toompeal Kuberneri aias, 22. aprill. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

Toompea lossi Valges saalis toimus ajaloodoktor Jaak Valge raamatu „Eesti parlament 1917–1940“ esitlus, 23. aprill. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

„Austatud Riigikogu! Sestap julgen täna Riigikogu sünnipäeval paluda: kui tahes suur on surve ja kui tahes ilus jutt käib sinna juurde, palun ärge andke rohkem ainustki juhtimishooba teistele riigivõimu harudele ära! Rahvale jah, kohalikule omavalitsusele jah, aga teistele riigivõimu harudele ei soovita. Eesti edu kindlustav tasakaal on habras. Ja asi ei ole konkreetsetes inimestes konkreetsetel võimupositsioonidel. Kõik need aastad, kui olen riiki teeninud, olen näinud, et inimesed soovivad Eestile parimat, aga asi on riigijuhtimise korralduse pikaajalises mõjus. Meie inimeste põhiprobleem pole nimelt see, et riiki juhib Riigikogu või et üks või teine keskvalitsuse struktuurikastikene on nii- või naapidi sätitud. Näen iga päev sama pilti, mida, austatud Riigikogu liikmed, ilmselt ka teie. Suurim mure Eesti inimestel kipub olema see, et liialt paljud tunnevad end ebaõiglaselt kohelduna. Vahel tähendab see ainelist või ühiskondlikku ilma- ja mahajäetust, teinekord ükskõiksust, ülbust, bürokraatia lämmatavat keerukust. Kõik see on parandatav. “

Õiguskantsler Ülle Madise Riigikogu 100. aastapäeva pidulikul istungil, 23. aprill 2019.

26. aprill – Estonia teatri- ja kontserdimajas tähistati kontserdi ja piduliku vastuvõtuga Eesti parlamendi 100. aastapäeva

Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

29. aprill – ametisse astus Jüri Ratase valitsus (29.04.2019–26.01.2021)

peaminister – Jüri Ratas
haridus- ja teadusminister – Mailis Reps kuni 21.11.2020; Jaak Aab alates 25.11.2020
justiitsminister – Raivo Aeg
kaitseminister – Jüri Luik
keskkonnaminister – Rene Kokk kuni 07.11.2020; Rain Epler alates 16.11.2020
kultuuriminister – Tõnis Lukas
maaeluminister – Mart Järvik  kuni 25.11.2019; Arvo Aller alates 10.12.2019
majandus- ja taristuminister – Taavi Aas
rahandusminister – Martin Helme
rahvastikuminister – Riina Solman
riigihalduse minister – Jaak Aab kuni 25.11.2020; Anneli Ott alates 25.11.2020
siseminister – Mart Helme kuni 09.11.2020; Alar Laneman alates 18.11.2020
sotsiaalminister – Tanel Kiik
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister – Marti Kuusik kuni 30.04.2019; Kert Kingo 16.05.2019–25.10.2019; Kaimar Karu 07.11.2019–20.04.2020; Raul Siem alates 21.04.2020
välisminister – Urmas Reinsalu

Jüri Ratase valitsus

Riigikantselei

3. mai – Vabariigi President nimetas oma otsusega Eesti Panga presidendiks Madis Mülleri

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

30. mai – Riigikogu otsusega loodi eesti keele õppe arengu probleemkomisjon, mis uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb ettepanekuid eesti keele kvaliteetse õppe tagamiseks ning õppevahendite, -kavade, -metoodika ja õpetajate ettevalmistamiseks

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtus Korea Vabariigi Rahvusassamblee esimehe Moon Hee-sangiga, 30. mai. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

12. juuni – Riigikogu ratifitseeris Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse

4.–7. juuli – toimus XXVII üldlaulu- ja XX üldtantsupidu „Minu arm“. Tähistati 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost

XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli viidi Pika Hermanni torni ööbima. Foto: E. Peinar

Riigikogu fotoarhiiv

„Juubeliaastal oleme harjunud vaatama minevikku, [---]. Minevikust jõuame aga läbi praeguse ajahetke tulevikku. Me peame jätma oma lastele ja lastelastele kauni, stabiilse ning eduka Eesti. Riigikogu peab aktiivselt panustama pikaajaliste probleemide lahendamisse. See nõuab Riigikogult rohkem omaalgatust, enda rolli ja sõltumatuse suuremat teadvustamist ning ainult kvaliteetsete ja otstarbekate seaduste vastuvõtmist. Kindlasti aitaks see tõsta ka rahva usaldust Riigikogu kui institutsiooni vastu.“

Henn Põlluaas. XIV Riigikogu II istungjärk, 9. september 2019.

30. september – Mudel-Euroopa parlament – Euroopa Parlamendi simulatsioon kooliõpilastele